Wat is een horizontale fusie en een verticale fusie?

Horizontale en verticale fusies zijn twee strategieën die uw bedrijf kan gebruiken om specifieke doelstellingen te bereiken, zoals uw bedrijf laten groeien, nieuwe markten betreden, inkomsten verhogen of kosten verlagen. Een fusie combineert twee bedrijven met als doel beide een sterker concurrentievoordeel te geven. Horizontale en verticale fusies zijn alternatieven voor interne investeringen en kunnen u helpen uw doelstellingen in kortere tijd en tegen lagere kosten te bereiken.

Definitie van horizontale fusie

Een horizontale fusie vindt plaats wanneer twee bedrijven die vergelijkbare of compatibele producten of diensten aanbieden op dezelfde markt, samengaan onder één eigenaar. Als het andere bedrijf producten verkoopt die vergelijkbaar zijn met de uwe, geeft uw gecombineerde verkoop u een groter marktaandeel. Als het andere bedrijf producten vervaardigt die complementair zijn aan uw assortiment, kunt u uw klanten nu een breder assortiment producten aanbieden. Een fusie met een bedrijf dat verschillende producten aanbiedt aan een andere marktsector, stelt u in staat uw activiteiten te diversifiëren en nieuwe markten te betreden.

Voordelen van horizontale fusies

Het belangrijkste doel van een horizontale fusie is het verhogen van de omzet door een extra assortiment producten aan uw bestaande klanten aan te bieden. U hoeft geen tijd of middelen te investeren in het ontwikkelen van uw eigen nieuwe producten. Mogelijk kunt u verkopen aan verschillende geografische gebieden als het andere bedrijf distributiefaciliteiten of klanten heeft in gebieden die u momenteel niet dekt. Horizontale fusies kunnen u ook helpen de dreiging van concurrentie op uw markt te verminderen. Het nieuwe gefuseerde bedrijf heeft mogelijk meer middelen en een groter marktaandeel dan uw andere concurrenten, waardoor u schaalvoordelen kunt behalen en meer controle over de prijzen kunt uitoefenen.

Definitie van verticale fusie

Het belangrijkste doel van een verticale fusie is niet om de omzet te verhogen, maar om de efficiëntie te verbeteren of de kosten te verlagen. Een verticale fusie vindt plaats wanneer twee bedrijven die eerder aan elkaar hebben verkocht of van elkaar hebben gekocht, onder één eigenaar worden samengevoegd. De bedrijven bevinden zich doorgaans in verschillende productiestadia. Een fabrikant kan bijvoorbeeld besluiten om te fuseren met een leverancier van belangrijke componenten of grondstoffen, of met een distributeur of detailhandelaar die zijn producten verkoopt.

Verticale fusievoordelen

Verticale fusies kunnen u helpen de toegang tot belangrijke benodigdheden te beveiligen. Ze helpen ook om uw totale kosten te verlagen door de kosten voor het vinden van leveranciers, het onderhandelen over deals en het betalen van volledige marktprijzen te elimineren. Verticale fusies kunnen uw efficiëntie verbeteren door productie en levering tussen de twee bedrijven te synchroniseren en ervoor te zorgen dat voorraden beschikbaar zijn wanneer u ze nodig heeft. Zo kan een computerbedrijf fuseren met een leverancier van kritische elektronische componenten. Nadat de bedrijven zijn gecombineerd, levert de leverancier de computerbedrijfonderdelen zonder opmaak. Dit type fusie kan u ook helpen om met concurrenten om te gaan. Door het voor concurrenten moeilijk te maken om belangrijke voorraden te verkrijgen, kunt u bestaande concurrenten verzwakken en de toetredingsdrempels voor nieuwe concurrenten verhogen.

Welke fusie voor jou?

Horizontale en verticale fusies hebben verschillende doelen en kunnen uw bedrijf helpen verschillende groeidoelstellingen te behalen. Als u uw omzet wilt vergroten of uw assortiment wilt verbreden, zoek dan naar mogelijkheden voor een horizontale fusie. Hier zal het potentiële bedrijf producten en diensten hebben die vergelijkbaar zijn met die van u, maar met extra lijnen die u zou willen hebben, of die actief zijn in een geografisch gebied dat momenteel buiten uw bereik ligt. Als u concurrerender wilt worden door uw kosten te verlagen, of als u de toegang tot essentiële voorraden wilt beschermen, moet u een verticale fusie overwegen. De ideale match zal componenten of materialen produceren die uw bedrijf nodig heeft, en zal zo dicht bij uw eigen bedrijf zijn dat de verzendkosten de winstgevendheid van het gefuseerde bedrijf niet teniet zullen doen.