Hoe foto's op Photoshop te posteriseren

Het creëren van posterachtige visuele effecten voor de foto's van uw bedrijf is in een handomdraai met de tool Posterize in Adobe's Photoshop-beeldbewerkingssoftware. De tool Posterize is beschikbaar als onderdeel van het deelvenster Aanpassingen in Photoshop. Nadat u het posterize-effect op uw foto hebt toegepast, kunt u het aantal helderheidswaarden in de foto specificeren met behulp van een ingebouwde schuifregelaar die uw afbeelding automatisch aanpast, zodat u de effecten van uw veranderende posterisatieniveaus kunt zien.

1

Start Photoshop en klik op "Bestand" en "Openen" om het bestand te openen dat u wilt posteriseren.

2

Klik op "Venster" in het menu aan de bovenkant van het Photoshop-venster en klik vervolgens op "Aanpassingen" in het vervolgkeuzemenu om het deelvenster Aanpassingen beschikbaar te maken in uw werkruimte. Als er al een vinkje staat naast Aanpassingen, gaat u verder met de volgende stap.

3

Klik op het paneel "Aanpassingen" en klik op de kleine naar beneden wijzende pijl in de rechterbovenhoek. Er verschijnt een vervolgkeuzemenu.

4

Klik op "Posterize" in het vervolgkeuzemenu. Photoshop geeft een dialoogvenster Nieuwe laag weer waarin u uw posterisatielaag een naam kunt geven, een laagkleur en dekking kunt toewijzen. Klik OK." Photoshop voegt een elementair posterize-effect met vier niveaus toe aan uw afbeelding.

5

Sleep de schuifregelaar onder de kop Posterize in het deelvenster Aanpassingen om het aantal posterize-niveaus in te stellen dat u in uw foto wilt hebben. Hoe hoger het aantal niveaus, hoe meer details op uw foto verschijnen. Het posterisatie-effect wordt echter minder uitgesproken naarmate u meer niveaus toevoegt.

6

Klik op "Bestand" en "Opslaan als" om een ​​posterversie van uw foto op te slaan wanneer u deze naar wens hebt aangepast.