Verschil tussen SWOT- en TOWS-analyse

Heeft u de laatste tijd een SWOT-analyse van uw bedrijf uitgevoerd? Je zou het moeten overwegen. Bedrijven en hun competitieve omgeving veranderen voortdurend. Strategieën moeten continu worden geanalyseerd en bijgewerkt om actief te blijven. Een bedrijfseigenaar moet op de hoogte blijven van en zich aanpassen aan deze veranderingen, wil hij overleven.

Door een SWOT-analyse te combineren met TOWS-strategieën, krijgen eigenaren van kleine bedrijven de basis die ze nodig hebben om hun bedrijf op te bouwen en vooruit te komen.

Wat is SWOT?

SWOT is een methode om de interne sterke en zwakke punten van een bedrijf en de externe omgeving van kansen en bedreigingen te analyseren.

Sterke punten : dit zijn gebieden waarop de organisatie beter is en de concurrentie overtreft. Enkele voorbeelden zijn een sterke merkherkenning, een loyaal klantenbestand, unieke eigendomstechnologie en een gezonde financiële toestand.

Zwakke punten: dit zijn probleemgebieden die niet optimaal presteren en die verbetering behoeven. Dit kunnen een hoog personeelsverloop, een slechte productkwaliteit, een ongemotiveerd verkooppersoneel, een gebrek aan kapitaal en een buitensporige schuldenlast zijn.

Kansen : managers hebben betere kansen geïdentificeerd om meer van hun producten en diensten uit te breiden en te verkopen. Het kan gaan om het betreden van nieuwe internationale markten, het ontwikkelen van een innovatieve productlijn of het kunnen exploiteren van zwakke punten bij een concurrent.

Bedreigingen : dit zijn factoren die een bedrijf kunnen schaden: zaken als snel stijgende kosten, nieuwe concurrenten op de markt, krap aanbod van arbeidskrachten, veranderende demografie en meer overheidsvoorschriften.

Het uitvoeren van een SWOT-analyse van uw bedrijf mag geen geestdodende mentale oefening zijn. Het moet kort en eenvoudig zijn. Waar is uw bedrijf goed in? Waar ben je zwak? Wat zijn de mooie kansen die u ziet, en welke bedreigingen maken u bang? Dat is het. U hoeft dit proces niet te overdrijven.

Wat is TOWS?

TOWS is een afkorting voor bedreigingen, kansen, zwakheden en sterke punten. Het breidt een SWOT-analyse uit.

TOWS onderzoekt de externe kansen en bedreigingen van een bedrijf en vergelijkt deze met de sterke en zwakke punten van het bedrijf. Deze analyse vormt de basis om TOWS-strategieën te ontwikkelen en bruikbare tactieken te ontwikkelen.

Wat zijn TOWS-strategieën?

TOWS-strategieën vallen uiteen in vier categorieën:

Sterke punten -kansen: Ontwikkel plannen die de sterke punten van het bedrijf benutten om kansen te verzilveren. Een paar ideeën zouden kunnen zijn om te diversifiëren naar nieuwe markten, de kwaliteit van producten te verbeteren en de kosten van best verkopende producten te verlagen.

Zwakke punten-kansen: na het identificeren van zwakke punten, concentreer u zich op manieren om ze op te lossen in een doel om kansen te benutten. Dit vereist wellicht het vinden van nieuwe en goedkopere leveranciers, het ontwikkelen van agressievere marketingcampagnes en het herzien van operationele processen om kosten te besparen.

Sterkte-bedreigingen: gebruik de sterke punten van het bedrijf om externe bedreigingen het hoofd te bieden. Als het bedrijf bijvoorbeeld een sterke onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling heeft, start dan ontwikkelingsprojecten voor nieuwe producten om verschillende markten te betreden.

Zwakke punten-bedreigingen: vind manieren om zwakheden te minimaliseren en bedreigingen tegen te gaan. Dit kan inhouden dat slecht verkopende producten worden gesloten, onderpresterende werknemers worden beëindigd en agressievere verkooptechnieken worden ontwikkeld.

Als u een SWOT-analyse uitvoert en het bedenken van TOWS-strategieën klinkt als tijdverspilling voor een eigenaar van een klein bedrijf, is het dat niet. In feite is een SWOT-analyse zelfs nog belangrijker voor kleine bedrijven die doorgaans geen grote bedrijfsafdelingen hebben voor ondersteuning. De last van het in stand houden en laten groeien van een bedrijf valt volledig op de schouders van de eigenaar, die altijd alert moet zijn om veranderingen in de markt tegen te gaan en erop te reageren. SWOT- en TOWS-methoden zijn een eenvoudige, georganiseerde manier voor een eigenaar van een klein bedrijf om een ​​plan voor de toekomst te ontwikkelen, zodat het bedrijf op de lange termijn kan overleven.