Wat zijn de privacyrechten van werknemers?

Het recht van werknemers op privacy op de werkplek omvat de persoonlijke informatie en activiteiten van een werknemer op het werk. Bedrijven in de privésector die niet werken aan een overheidscontract, hebben wel enkele wettelijke verplichtingen jegens hun werknemers, maar vaak dicteert het bedrijfsbeleid veel van de privacyrechten van een werknemer.

Persoonsgegevens

De wet beschermt alleen persoonlijke informatie die in het bezit is van overheidsinstanties, niet van particuliere bedrijven. Het is aan particuliere werkgevers om te goeder trouw te handelen met de informatie van een werknemer. Alleen een rechtbank kan de vrijgave van persoonlijke informatie eisen. Om ervoor te zorgen dat gevoelige informatie veilig is, beveelt de Texas Workforce Commission aan om een ​​paar regels te volgen.

Beschouw alle persoonlijke informatie over de persoonlijke kenmerken van een werknemer, familie en vrienden als privé en vertrouwelijk. Geef informatie over werknemers alleen vrij aan degenen die deze nodig hebben om legitieme of juridische redenen. Onderzoek alle informatieverzoeken, houd gegevens bij en gebruik toestemming voor vrijgaveformulieren. Bewaar gevoelige documenten veilig en vernietig oude documenten. Stuur niets met een burgerservicenummer, behalve toegestane overheidsformulieren zoals beschreven in de staatswet van Texas.

Job referenties

De wet beschermt de werknemersinformatie van een privébedrijf niet tegen openbaarmaking aan een potentiële werkgever. Het delen van werknemersinformatie met derden is echter geen goede gewoonte (denk aan: burgerservicenummer, geboortedatum, salarisniveau, werkrooster of volledige naam).

Volgens de Texas Workforce Commission is het een goed beleid om te onderzoeken en te documenteren wie er om informatie vraagt ​​en waarom. Laat ook een medewerker van personeelszaken het onderzoek afhandelen. Het kan ook raadzaam zijn om een ​​schriftelijke toestemming van de werknemer te krijgen voordat informatie wordt vrijgegeven.

Elektronische bewaking

Een particulier bedrijf mag het telefoon-, computer- en e-mailgebruik van zijn medewerkers volgen. Het is raadzaam dat al het controlebeleid goed wordt gedefinieerd, gedocumenteerd en schriftelijk wordt erkend door werknemers. Als er beleidsregels voor computer- en e-mailbewaking bestaan, moeten deze duidelijk aangeven dat werknemers geen privacy verwachten wanneer ze op bedrijfsterrein zijn of bij het gebruik van bedrijfsmiddelen.

Camerabewaking

Video- / camerabewaking van werknemers heeft wetten die van staat tot staat verschillen. Volgens Mobile Video Guard moeten werknemers in New Hampshire, Maine, Delaware, Kansas en South Dakota bijvoorbeeld op de hoogte worden gesteld als ze überhaupt worden opgenomen. Ondertussen kan in Florida, Alabama en Tennessee verborgen videobewaking alleen legaal plaatsvinden op openbare plaatsen. Maar u moet ook in overeenstemming zijn met de definitie van openbare plaatsen in uw rechtsgebied. Het is belangrijk om de wetten van uw staat bij de staat zelf te controleren.

Drugs- en alcoholtesten

Drugs- en alcoholtesten zijn toegestaan ​​binnen privébedrijven, hoewel records van drugstests niet legaal kunnen worden vrijgegeven. Het beleid met betrekking tot hoe, waarom en wanneer werknemers worden getest, wordt niet afgedwongen door de wet, maar een bedrijf moet een duidelijk en bekend drugsbeleid hebben om juridische stappen te voorkomen.

Persoonlijke zoekopdrachten

Een privébedrijf kan een beleid hebben waarmee het een werknemer, de werkruimte van een werknemer of het eigendom van een werknemer, inclusief een auto, kan doorzoeken als deze zich op het terrein van het bedrijf bevindt. Dat gezegd hebbende, kan een persoonlijke zoektocht leiden tot verschillende juridische acties tegen een werkgever. Lichamelijke zoekopdrachten zijn juridisch bijzonder riskant en mogen nooit met geweld worden uitgevoerd. De Texas Workforce Commission raadt werkgevers aan om uiterst voorzichtig te werk te gaan bij het autoriseren of uitvoeren van persoonlijke zoekopdrachten.

Schending van de privacy op de werkplek kan leiden tot een overvloed aan negatieve gevolgen, waaronder een vijandige, onproductieve werkomgeving of zelfs een grote rechtszaak. Om deze gevolgen te voorkomen, moet u uw werknemers respecteren en op de hoogte blijven van wet- en regelgeving in uw staat en gemeente.