Hoe u een interne controleproces kunt doorlopen

Als onderdeel van een audit van financiële overzichten, moeten auditors inzicht verwerven in het interne controlesysteem van een bedrijf. Clifton Gunderson CPA's en consultants definieert interne controle als een onderling verbonden web van beleidsregels, procedures, attitudes en acties die een gewenst resultaat opleveren. De gewenste resultaten zijn om een ​​jaarrekening op te stellen die geen afwijkingen van materieel belang bevat en om gebruikers van de jaarrekening een duidelijk beeld te geven van de financiële positie van de organisatie. Auditors beoordelen het interne controleproces door het uitvoeren van walkthroughs om het algehele risico van een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten in te schatten.

1

Documenteer belangrijke transactieklassen. Volgens de Guide to Audit Risk Assessment zijn belangrijke transactieklassen die in de bedrijfsactiviteiten die essentieel zijn voor de financiële overzichten vanwege het volume of het dollarbedrag van de transactie. Bij het controleren van een detailhandel kan een auditor contante ontvangsten identificeren als een belangrijke transactieklasse, omdat het bedrijf het hele jaar door meerdere keren contant geld ontvangt. Documenteer alle belangrijke transactieklassen en vraag de cliënt om een ​​beschrijving van de procedures voor elke klasse.

2

Verkrijg en documenteer inzicht in het systeem van interne controles van de klant. Vraag het management hoe processen worden voltooid. Bij het controleren van verkooptransacties kan een auditor bijvoorbeeld vragen wie contant geld ophaalt, wanneer contant geld wordt opgehaald en hoe contant geld wordt opgehaald. Naast het verkrijgen van inzicht in het interne controleproces, vereist de verklaring van het American Institute of Certified Public Accountants over Auditing Standard 109 dat een auditor het begrip van de organisatie en haar omgeving documenteert. Dit wordt gedaan door checklists, stroomdiagrammen of verhalen op te stellen, of door interne controlevragenlijsten uit te voeren.

3

Bekijk en documenteer een voorbeeldtransactie van elke geïdentificeerde transactieklasse. Gebruik de documentatie van interne controle om te bepalen of voorbeeldtransacties correct door het interne controlesysteem stromen. Een auditor kan bijvoorbeeld zien dat een klant contant betaalt aan een erkende kassamedewerker op het moment van aankoop. Vervolgens documenteert ze de details van de transactie, zoals de datum en het bedrag in dollars, en stelt ze vast of er afwijkingen zijn met de gedocumenteerde interne controleprocedures.

4

Bespreek de resultaten met het management en documenteer wijzigingen in risicobeoordelingen op basis van de resultaten. Zoals vereist door AICPA Statement on Auditing Standard 115, bevindingen in een schriftelijke mededeling aan het management relateren. Documenteer daarnaast of de evaluatie van het interne controlesysteem het risico dat zich een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten zou kunnen voordoen, heeft vergroot of verkleind.