Hoe u een marketingomgevinganalyse voorbereidt

Het opstellen van een marketingomgevinganalyse is een essentiële stap om de externe lokale, nationale of internationale krachten te begrijpen die van invloed kunnen zijn op uw kleine onderneming. Deze factoren vallen grotendeels buiten uw directe controle, maar u kunt uw bedrijfs- en marketingstrategie aanpassen om te profiteren van de kansen die ze bieden en tegelijkertijd de potentiële bedreigingen tot een minimum te beperken. Een PESTLE-analyse is de meest gebruikelijke manier om een ​​dergelijke beoordeling uit te voeren; PESTLE staat voor de politieke, economische, sociale, technologische, juridische en omgevingsfactoren waarmee u rekening moet houden.

Politieke factoren die van invloed zijn op het bedrijfsleven

Politieke factoren verwijzen naar acties of beleidsmaatregelen van de overheid die van invloed zijn op uw bedrijf en zijn handelsvermogen. Beperkingen op de invoer of uitvoer van bepaalde goederen kunnen bijvoorbeeld uw markt beperken of uw vermogen om grondstoffen te verkrijgen belemmeren. Op lokaal niveau kunnen beperkingen op de soorten bedrijven die in bepaalde districten zijn toegestaan ​​of de soorten beschikbare services van invloed zijn op uw vermogen om uw bedrijf in deze gebieden te runnen.

Economische factoren die het bedrijfsleven beïnvloeden

Economische factoren omvatten alle verschillende belastingen en heffingen die u moet betalen, evenals bredere fiscale beslissingen over zaken als de rentetarieven van de centrale bank en de volatiliteit van internationale wisselkoersen. Een grondige analyse van elk van de economische factoren die van invloed zijn op uw bedrijf, helpt u bij het plannen van de financiële strategie voor uw bedrijf.

Sociale en demografische gevolgen

De manier waarop de samenleving in de loop van de tijd verandert en zich aanpast, en de verschillen in gemeenschappen in het land en de wereld, zijn allemaal belangrijke overwegingen bij het plannen van uw bedrijf. Aspecten om te overwegen en te onderzoeken zijn onder meer religie, levensstijlverwachtingen, huisvestingsnormen en demografische gegevens van de bevolking zoals leeftijd, geslacht en etnische afkomst.

Technologische vooruitgang en kansen

Technologische veranderingen hebben in de loop der jaren oude bedrijven weggevaagd en nieuwe bedrijven gecreëerd. Als u de impact van de volgende technologische vooruitgang begrijpt, kunt u een marktvoordeel behalen ten opzichte van uw concurrenten als u beter in staat bent om de kansen die ze bieden te benutten. Kijk hoe communicatie verandert en probeer een manier te vinden waarop u gebruik kunt maken van opkomende kanalen om nieuwe of meer klanten te bereiken. Vergeet niet te onderzoeken hoe uw bedrijf efficiënter en productiever zou kunnen zijn door bijvoorbeeld nieuwe technologieën in productie of distributie te gebruiken.

Juridische en regelgevende gevolgen

Elk bedrijf opereert binnen een strikt gecontroleerde juridische omgeving. Identificeer en wees u bewust van de impact van alle wetgeving met betrekking tot uw bedrijf. Deze kunnen wettelijke verplichtingen, milieubeperkingen, import- / exportbeperkingen en fundamentele gezondheids- en veiligheidswetten omvatten.

Ecologische en omgevingsfactoren

Economieën over de hele wereld zijn zich steeds meer bewust van de omgevingsfactoren van hun activiteiten. Zelfs als eigenaar van een klein bedrijf moet u rekening houden met de milieuaspecten die verband houden met uw activiteiten, zoals de impact op het lokale en bredere milieu.

Houd er rekening mee dat attitudes ten aanzien van thema's als ecologie en hernieuwbare energie het consumentengedrag kunnen beïnvloeden. Sommigen geloven dat de opwarming van de aarde de weerspatronen verandert en het toerisme en de landbouw beïnvloedt. Als u laat zien dat u een "groen" bedrijf bent, kan dit nieuwe klanten aantrekken.

Analyse van kansen en bedreigingen

Uw PESTLE-analyse zou u een handig hulpmiddel moeten bieden om de belangrijkste kansen en bedreigingen te bepalen waarmee uw bedrijf wordt geconfronteerd terwijl u plannen maakt voor de toekomstige groei. Samen met een interne beoordeling van de sterke en zwakke punten van uw bedrijf, zou u in een sterke positie moeten verkeren om een ​​robuuste strategie en een businessplan te ontwikkelen op basis van evenwichtig onderzoek.