Hoe u een contractbrief beëindigt

Om een ​​contract dat u voor goederen of diensten hebt getekend te beëindigen, moet u dit schriftelijk vastleggen. De meeste bedrijven waarmee u een contractuele relatie hebt, hebben deze mate van formaliteit nodig als extra beschermingslaag voor u, de consument. Lees dus zorgvuldig de kleine lettertjes in uw contract. Schrijf vervolgens een korte en bondige brief om de overeenkomst te beëindigen.

1

Lees de voorwaarden van uw contract zorgvuldig door. Bel de klantenservice voor opheldering als u iets niet begrijpt. Volg de instructies voor het annuleren van het contract. Ze moeten duidelijk de naam en het adres van de ontvanger vermelden.

2

Gebruik je persoonlijke briefpapier of maak een vel door je naam bovenaan de pagina te plaatsen, gecentreerd en in een groot 16- of 18-punts lettertype. Plaats uw contactgegevens onder uw naam.

3

Richt uw brief naar de juiste ontvanger. Het beëindigen van een contract wordt beschouwd als een "formele" oefening, dus neem de formele aanhef van "Mr." of "mevrouw"

4

Open uw brief met een beknopte en directe doelverklaring: "Ik schrijf u om u op de hoogte te stellen van mijn wens om mijn contract met (naam van het bedrijf) met onmiddellijke ingang te beëindigen."

5

Raadpleeg de voorwaarden om specificiteit toe te voegen aan uw verzoek om het contract te beëindigen. U kunt bijvoorbeeld zeggen: “Zoals u wellicht weet, moet ik u 30 dagen van tevoren opzeggen voordat de beëindiging ingaat. Dit formele verzoek is bedoeld om dit doel te dienen. "

6

Bied aan om eventuele vragen van het bedrijf te beantwoorden. Hoewel uw telefoonnummer bovenaan de brief staat, moet u het opnieuw invullen, samen met de beste tijden van de dag om contact met u op te nemen.

7

Bedank de ontvanger voor haar tijd en 'snelle aandacht voor deze kwestie'. Sluit uw brief af met het formele teken "Met vriendelijke groet". Voeg vier regels witruimte toe en typ uw volledige naam. Onderteken uw volledige naam boven uw getypte naam. Bewaar een kopie van deze brief voor uw administratie.

8

Proeflees en bewerk uw brief zorgvuldig, waarbij u eventuele spelfouten of grammaticale fouten corrigeert.

9

Stuur uw brief per aangetekende post. Een ontvangstbewijs bewijst dat u de brief heeft gemaild voor het geval een bedrijfsvertegenwoordiger beweert dat ze deze niet heeft ontvangen.