Hoe de hoogte en breedte van cellen in Excel te wijzigen

Bij het starten van Microsoft Excel wordt een exact opgemaakt spreadsheetraster weergegeven zodat u kunt beginnen met invullen. Elke cel in een standaard Microsoft Excel-spreadsheet heeft exact dezelfde grootte als alle andere cellen in de spreadsheet, bestaande uit de rijen en kolommen op de scherm. De spreadsheet is echter niet vergrendeld. U kunt de celbreedte en -hoogte wijzigen om de nadruk te leggen op bepaalde informatie, lettergroottes passend te maken of om witruimte aan uw spreadsheet toe te voegen. Excel staat geen individuele celveranderingen toe; size werkt op een rij- of kolom buddy-systeem.

1

Open Microsoft Excel. Om de celgrootte in een bestaande spreadsheet te wijzigen, klikt u op het tabblad "Bestand". Klik op 'Openen'. Navigeer naar de spreadsheet om te wijzigen en dubbelklik op de bestandsnaam.

2

Klik in de cel die u wilt wijzigen. Let op de gemarkeerde kolomletter bovenaan het scherm en het rijnummer aan de linkerkant van het scherm.

3

Klik op de kleine regel rechts van de kolomletter. Als de cel die u wilt wijzigen zich bijvoorbeeld in kolom D bevindt, klikt u op de kleine lijn tussen de kolommen D en E.

4

Sleep de lijn naar rechts. Dit vergroot de breedte van de cel en alle andere cellen in die kolom. Sleep de lijn naar links om de breedte van de cel te verkleinen.

5

Klik op de kleine lijn tussen de rijnummers waarin de cel staat. Als de cel die u wilt wijzigen zich bijvoorbeeld in rij 4 bevindt, klikt u op de lijn tussen rij 4 en 5.

6

Sleep de lijn naar beneden in de spreadsheet. Dit verhoogt de hoogte van de cel en alle andere cellen in die rij. Sleep de lijn omhoog, dichter bij rij 3, om de hoogte van de cel te verkleinen.